De Omgevingswet komt eraan. Wat betekent dit voor bedrijven? Lees het hier.

Handleiding activiteitenmelding

Wanneer uw bedrijf het milieu belast, omdat u bijvoorbeeld veel vet spoelwater afvoert op het riool, krijgt u te maken met milieuregels welke staan beschreven in onder andere de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit. Bedrijven en personen zijn wettelijk verplicht te melden dat ze een milieubelastende activiteit gaan opstarten en/of uitbreiden of wijzigen. Hebben uw werkzaamheden geen of weinig invloed op het milieu dan is een vergunning of melding niet nodig.

Onderstaande handleiding is ook beschikbaar als folder (pdf).

Het activiteitenbesluit bepaalt wat een bedrijf moet melden, niet hoe een bedrijf dat meldt. De melding is namelijk ‘vormvrij’. Met andere woorden: U kunt uw melding online doen via de AIM-module maar ook ‘op papier’ (ook dan kunt u gebruik maken van de AIM-module). Deze uitleg helpt u in 5 stappen bij het doen van een correcte activiteitenmelding. Dit scheelt uw tijd, want als uw melding correct en compleet is, dan kunnen we uw melding meteen afhandelen.

STAP 1:

U start met een milieubelastende activiteit. Of er verandert iets in uw bedrijfsvoering
of
U heeft een milieucontrole gehad waarbij is aangegeven dat u een melding in moet dienen.

STAP 2: Maatregelencheck

Check welke milieuregels en maatregelen voor u gelden door de vragenboom te doorlopen op www.aimonline.nl

STAP 3: Conclusie

Conclusie A: U hoeft geen melding te doen of vergunning aan te vragen. (u bent klaar)
Conclusie B: U moet een melding in dienen (ga door naar stap 4)
Conclusie C: U moet een vergunning aanvragen (raadpleeg uw gemeente)

STAP 4: Inloggen

U dient  in te loggen op E-herkenning (voor bedrijven) lees hier waar uw eHerkenning aan moet voldoen. Of DigiD (voor personen).
Of besluiten de melding ‘op papier’ te doen, ook dan kunt u gebruik maken van de AIM-module. Lees hier hoe u dat moet doen.

STAP 5: (Online) melding activiteitenbesluit doen

op www.aimonline.nl

Een melding bestaat uit 4 onderdelen:
1. Meldingsformulier
2 Inrichtingstekening
3. Situatieschets
4. Beschrijving aard en activiteiten.

Klik op de tegel voor meer informatie en voorbeelden.