Hoe doe ik een melding voor milieubelastende activiteiten (Bal)?

Om het milieu en de leefomgeving te beschermen heeft de overheid verschillende wet- en regelgeving opgesteld voor bedrijven. Lees hier hoe u als ondernemer moet omgaan met milieubelastende activiteiten.

Wat moet ik doen?

Op het moment dat u een activiteit gaat opstarten, uitbreiden of wijzigen, dan krijgt u te maken met wet- en regelgeving. Als blijkt dat deze activiteit milieubelastend is, bent u als bedrijf verplicht dit te melden, hierover te informeren of hiervoor een vergunning aan te vragen. Ook als eerder aangeleverde informatie verandert, moet u dit laten weten. Dit is bepaald in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Hierin zijn algemene regels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving opgenomen.

Voorbeelden van activiteiten die gemeld moeten worden:

  • Een meubelmaker wil op een locatie beginnen. Er wordt hout bewerkt en er worden gevaarlijke stoffen opgeslagen. Dit is een nieuwe activiteit op een nieuwe locatie. Minimaal 4 weken voor aanvang van de nieuwe activiteit moet deze worden gemeld.
  • Een metaalbedrijf last en coat onderdelen aan elkaar. Het bedrijf wil nu ook gaan etsen en beitsen. Dit is een nieuwe activiteit. Minimaal 4 weken voor aanvang van de nieuwe activiteit moet deze worden gemeld.
  • Een bestaand bedrijf gaat verhuizen naar een ander pand. De activiteiten wijzigen niet. Het maakt niet uit of het bedrijf binnen de gemeente verhuist of naar een andere gemeente gaat. In dit geval moeten alle activiteiten die worden uitgeoefend opnieuw worden gemeld, maar dan op de nieuwe locatie. Dit moet minimaal 4 weken van tevoren voordat met deze activiteiten kan worden begonnen in het andere pand.

Waar moet ik melden?

Dit gaat vanaf 1 januari 2024 via het Omgevingsloket.

Moet ik melden, informeren of een vergunning aanvragen?

Dit moet alleen als uw activiteit milieubelastend is. Welke van de drie u moet doen kunt u achterhalen via de Vergunningcheck. Deze check is onderdeel van het Omgevingsloket.

Wanneer moet ik melden?

Dit moet minimaal vier weken voordat u met de activiteit start. Doet u dit later dan krijgt u te maken met maatregelen.

Waar moet ik op letten bij het melden?

  • Sinds de komst van de Omgevingswet doet u niet per bedrijf, maar per activiteit een melding. Bij het doen van een melding in het Omgevingsloket kunt u kiezen uit tal van activiteiten, die u kunt selecteren. Tip: vink in de eerste stap zoveel mogelijk activiteiten aan die voor u van toepassing zijn. Let wel: per activiteit wordt u om soms dezelfde gegevens gevraagd.
  • Voor elke activiteit wordt een apart verzoek aangemaakt. Deze verzoeken kunt u bundelen en in één keer indienen.
  • U krijgt van elk ingediende verzoek een verzendbewijs in uw Berichtenbox van MijnOverheid.

Twijfelt u of u moet melden?

Algemene informatie over de wet- en regelgeving leest u op Iplo.