Meer informatie

Nieuws

    Thema's


Omgevingsvergunning


Sinds 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van kracht (Wabo). De Wabo regelt de omgevingsvergunning, een geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De Wabo regelt ook de procedures voor de Wm-vergunningverlening.

U kunt de omgevingsvergunning aanvragen via de website van uw gemeente of via omgevingsloket.nl. In het digitale omgevingsloket kunt u ook volgen wat de stand van zaken van uw aanvraag is. Gegevens die de gemeente al van u heeft, hoeft u niet opnieuw in te vullen.

Vergunningcheck

Op omgevingsloket.nl kunt u de vergunningcheck invullen. Daarmee ziet u of u een vergunning nodig heeft voor de activiteiten die u wilt gaan uitvoeren en welke stukken u moet meesturen bij de vergunningaanvraag. Ook als u de aanvraag niet via internet doet, kunt u de vergunningcheck doorlopen. De uitkomsten kunt u dan afdrukken en gebruiken bij het invullen van een aanvraag op papier.