Inrichtingstekening

Voor het maken van een inrichtingstekening kunt u gebruik maken van bijvoorbeeld tekeningen die zijn gebruikt voor het aanvragen van een bouwvergunning, gebruiksvergunning of een ontruimingsplan. Voor grotere bedrijven wordt geadviseerd om een digitale inrichtingstekening te laten maken. Voor kleinere bedrijven volstaat een tekening op A4 of A3 formaat.

• bij voorkeur schaal 1: 200
• de indeling en uitvoering van de inrichting
• de grenzen van het terrein van de inrichting
• de ligging en de indeling van de gebouwen
• de functie van de te onderscheiden ruimten
• de ligging van de bedrijfsriolering
• de plaats van de lozingspunten worden aangegeven
• locatie belangrijkste machines
• locatie milieubelastende activiteiten (binnen en buiten de bedrijfsgebouwen)
• opslagplaatsen gevaarlijke stoffen