De Omgevingswet komt eraan. Wat betekent dit voor bedrijven? Lees het hier.

Meld als bedrijf een ongewoon voorval

U bent als bedrijf verplicht om gebeurtenissen die niet in het normale productieproces vallen aan de overheid te melden. Dit kan bij de MilieuKlachtenCentrale.

image

Bedrijven in Nederland zijn vanuit de Wet milieubeheer en de Waterwet verplicht om gebeurtenissen te melden die niet in het normale productieproces vallen. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld gepland onderhoud, maar ook om kleine of grote incidenten. U moet deze meldingen zo spoedig mogelijk telefonisch doorgeven.

Een ongewoon voorval melden kan 24 uur per dag, 7 dagen per week bij de MilieuKlachtenCentrale via 073 -6812821.

Wat is een ongewoon voorval?

Volgens de wet is een ‘voorval’ of ‘incident’ elke gebeurtenis die afwijkt van de normale bedrijfsactiviteiten waardoor nadelige gevolgen voor het milieu (dreigen te) ontstaan. Denk daarbij aan storingen in het productieproces of ongelukken en calamiteiten.

Weet u al vooraf dat u overlast gaat veroorzaken?

Ook als u vooraf weet dat uw activiteiten (tijdelijk) overlast zullen veroorzaken, bijvoorbeeld vanwege gepland onderhoud, kunt u een melding doen bij de MilieuKlachtenCentrale via 073-681 2821.

Legionella in zwembaden melden

Badhouders van zwembaden moeten tweejaarlijks controleren op de aanwezigheid van legionella. Bij een overschrijding (> 99 kve Legionella) moet u dit direct melden bij de MilieuKlachtenCentrale via 073-681 2821.