Beschrijving aard en activiteiten

Omschrijf in een bijlage:

  • werktijden en aantal personen dat betrokken is bij de activiteit.
  • welke werkzaamheden vinden binnen de activiteit plaats. Bijvoorbeeld bij metaalbewerking, zagen, lassen, montage, spuiten e.d.
  • welke producten worden er gemaakt.
  • welke gasflessen en/of gevaarlijke stoffen zijn er aanwezig en hoe en waar worden deze opgeslagen (werkvoorraad en jaardoorzet).
  • welke interne transportmiddelen zijn er aanwezig in de werkruimten en/of het buitenterrein.
  • vindt er naast het lozen van sanitair afvalwater nog lozing plaats van bedrijfsafvalwater zoals van een was/tankplaats, vaatwasmachine horeca, proceswater e.d.. Zo ja dan dit in
    de omschrijving meenemen.
  • wanneer u een verandering van het bedrijf meldt, moet duidelijk zijn op welke onderdelen van het bedrijf de verandering betrekking heeft.

.