De Omgevingswet komt eraan. Wat betekent dit voor bedrijven? Lees het hier.

Situatieschets

Een situatieschets geeft een beeld van de locatie van de activiteit in haar omgeving.
Voor deze tekening kan gebruik gemaakt worden van Google Maps en/of de PDOK viewer.
• schaal 1:10.000
• de ligging van de inrichting ten opzichte van de omgeving
• voorzien van een noordpijl.