Situatieschets

Een situatieschets geeft een beeld van de locatie van de activiteit in haar omgeving.
Voor deze tekening kan gebruik gemaakt worden van Google Maps en/of de PDOK viewer.
• schaal 1:10.000
• de ligging van de inrichting ten opzichte van de omgeving
• voorzien van een noordpijl.