Gaat u saneren? Meld elke stap

Heeft u te maken met verontreinigde grond en is sanering nodig? Dan moet u elke stap melden en voor een aantal stappen een toestemming (in de vorm van een vergunning) aanvragen. Dit moet bij de omgevingsdienst in uw regio. Woont u in Midden- en West-Brabant? Dan is dat de OMWB.

Op de formulieren vindt u de manier van verzenden en de termijnen waarop het formulier en bijbehorende stukken bij ons binnen moeten zijn.

Iemand machtigen?

Wilt u iemand machtigen om de vergunningaanvraag voor u te doen (bijvoorbeeld een adviesbureau), gebruik dan het machtigingsformulier